संम्क्षिप्त सुची तथा परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको बारे ।

interview scheduleinterview schedule

प्रस्तुत बिषयमा यस सभापोखरी गाउँपालिका कार्यालयको लागि मिति २०७५ साल भाद्र १३ गते नागरिक दैनिकमा प्राबिधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि १५ दिने सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरिए अनुसार पर्न आएका दरखास्तहरुको वर्णानुक्रम अनुसार संम्क्षिप्त सुची निम्नानुसार भएकोले सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

निम्न

बिज्ञापन नं ०१/०७५-०७६

पद :- सिभिल इन्जिनियर (अधिकृत स्तर छैटौं)

सि.नं.

दर्ता नं.

परिक्षार्थिको नाम /थर

ठेगाना

परिक्षा कार्यक्रम (अन्तर्वार्ता)

कैफियत

०२

चिरन्जीवी तामाङ

पाख्रिवास - ०९, धनकुटा

२०७५/०६/०४

दिनको ११ बजे

गाउँपालिकाको कार्यालय, बाह्रबिसेमा हुनेछ ।

परिक्षार्थिहरु परिक्षा सुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगाडी नै उपस्थित हुनु पर्नेछ।

अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुँदा सम्पूर्ण सक्कल कागजात तथा २ प्रति पि.पि. साइजको फोटो सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

०३

दिनेश राउत

सुन्दरहरैचा - ०३,  मोरङ

०४

बिष्णु खनाल

सन्धिखर्क - ०९, अर्घाखाँची

०५

मदन कुमार लिम्बु

पाचँखपन - ०९, संखुवासभा

०१

राकेश श्रेष्ठ

खा.न.पा. - ०९, संखुवासभा

 

 

बिज्ञापन नं ०२/०७५-०७६

पद :- सिभिल सब - इन्जिनियर (सहायक स्तर पाचौं)

सि.नं.

दर्ता नं.

परिक्षार्थिको नाम /थर

ठेगाना

परिक्षा कार्यक्रम (अन्तर्वार्ता)

कैफियत

०२

इसाक राई

खाँदबारी - ०२, संखुवासभा

२०७५/०६/०४

दिनको २ बजे

गाउँपालिकाको कार्यालय, बाह्रबिसेमा हुनेछ।

परिक्षार्थिहरु परिक्षा सुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगाडी नै उपस्थित हुनु पर्नेछ।

अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुँदा सम्पूर्ण सक्कल कागजात तथा २ प्रति पि.पि. साइजको फोटो सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

०१

उमेश कार्की

खाँदबारी - ०७, संखुवासभा

 

बिज्ञापन नं ०३/०७५-०७६

पद :- कम्प्युटर अपरेटर (सहायक स्तर पाचौं)

सि.नं.

दर्ता नं.

परिक्षार्थिको नाम /थर

ठेगाना

परिक्षा कार्यक्रम

कैफियत

०२

पवित्रा दाहाल

सभापोखरी - ०६, सखुवासभा

 

 

 

परिक्षा कार्यक्रम पछि तोकिनेछ ।

 

०४

बाबुराम बास्तोला

षडानन्द - ०२,   भोजपुर

०१

भेषराज कोइराला

सभापोखरी - ०२, सखुवासभा

०३

मुकुन्द ब. राना मगर

सभापोखरी - ०१, सखुवासभा

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: