सूचना तथा समाचार

सुची दर्ता आ.व. २०७५/०७६ को लागि गर्ने बारे १५ दिने सार्वजनिक सूचना

यस कार्यालयकोे लागि चालु आ.व.२०७५।०७६ का लागि आवश्यक पर्ने कार्य तथा सेवाहरु र सामानहरु उपलव्ध गराउन इच्छुक इजाजत प्राप्त परामर्शदाता, फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सूची दर्ताको लागि आवश्यक कागजात संलग्न राखि यो सूचना प्रकाशित भएको मि

दस्तावेज: 

Pages