सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विद्युत पोल , उपकरण खरीद बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।।।

७६/७७ 06/26/2020 - 18:10

बोलपत्रकाे स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने संशोधित सूचना ।।।

७६/७७ 06/23/2020 - 18:03

बोलपत्रकाे स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने सूचना

७६/७७ 06/18/2020 - 19:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने सूचना ।।।

७६/७७ 06/11/2020 - 14:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने सूचना ।।।

७६/७७ 06/11/2020 - 13:59

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।।

७६/७७ 06/05/2020 - 12:25

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना ।।

७६/७७ 05/29/2020 - 12:26

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना ।।।

७६/७७ 05/15/2020 - 11:08

बोलपत्र खोलिने बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना ।।।

७६/७७ 05/10/2020 - 20:36

सभापोखरी गाउँपालिका भवन र वडा नं. १ को वडा कार्यालय सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 02/26/2020 - 13:17

Pages