सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 01/15/2021 - 14:07

बोलपत्र रद्ध सम्बन्धमा सूचना ।।

७७/७८ 01/15/2021 - 14:05

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना ।।।

७७/७८ 01/13/2021 - 13:29

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना ।।।

७७/७८ 10/06/2020 - 14:48 PDF icon notice adv 4x20 cc sabhapokhari gaupalika.pdf

विद्युत पोल , उपकरण खरीद बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।।।

७६/७७ 06/26/2020 - 18:10

बोलपत्रकाे स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने संशोधित सूचना ।।।

७६/७७ 06/23/2020 - 18:03

बोलपत्रकाे स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने सूचना

७६/७७ 06/18/2020 - 19:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने सूचना ।।।

७६/७७ 06/11/2020 - 14:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने सूचना ।।।

७६/७७ 06/11/2020 - 13:59

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।।

७६/७७ 06/05/2020 - 12:25

Pages