FAQs Complain Problems

सामाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेखा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:01 PDF icon लेखा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
सभापोखरी गाउँपालिका आधारभूत अस्पताल /स्वास्थ्य संस्थामा फार्मेसी सेवा संचालन कार्यबिधि २०८० ८०/८१ 09/08/2023 - 17:26 PDF icon फार्मेसी सेवा संचालन कार्यबिधि २०८०.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/12/2023 - 18:20 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, 2080.pdf
ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 13:08 PDF icon final ब्याक हो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/10/2023 - 15:52 PDF icon टोल बिकास कार्यबिधि २०७९.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/01/2023 - 18:47 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, २०७९.pdf
भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड ७६/७७ 03/09/2020 - 15:27 PDF icon भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड.pdf
पदाधिकारी आचारसहिता ७६/७७ 03/09/2020 - 15:27 PDF icon भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको नियमावलीहरु २०७६ ७६/७७ 03/09/2020 - 15:25 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावलि २०७६.pdf, PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७६.pdf, PDF icon सार्बजानिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको निर्देशिकाहरु ७६/७७ 03/09/2020 - 15:10 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन निदेशिका.pdf, PDF icon गै.स.स. परियोजना संचालन निर्देशिका.pdf, PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf, PDF icon बाल क्लब गठन निर्देशिका.pdf, PDF icon बाल बालिका स‌रक्षण निर्देशिका.pdf, PDF icon मर्मत सम्भार कोष संचालन निर्देशिका.pdf, PDF icon मेलमिलाप सम्वन्धि निर्देशिका.pdf, PDF icon युवा तथा खेलकुद निर्देशिका.pdf, PDF icon स्थानीय उर्जा बिकास निर्देशिका.pdf, PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति नबिकरण निर्देशिका.pdf

Pages