कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रकाश मगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासन शाखा savapokharimun@gmail.com 9843716487
दिनेश मेवाहाङ्ग राई इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख avakop09@gmail.com 9842041240
बिनुका शेर्पा शाखा अधिकृत योजना, कर्मचारी प्रशासन, प्रशासन binusherpa99@gmail.com 9843556080
पुष्कर गौतम शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा प्रमुख gautampushkar54@gmail.com 9842254033
कमल सापकोटा अ. सव इन्जिनियर योजना शाखा kamalsapkota85@gmail.com 9852051622/9819014201
काजी मान कुलुङ अ. सव इन्जिनियर
टिकाराम भट्टराई अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा tikabhattarai906@gmail.com 9842683826
रविन दाहाल कम्प्युटर अपरेटर ito.sabhapokharimun@gmail.com 9842113459
हरि किरण बस्नेत लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख kiranjum@gmail.com 9858320522