FAQs Complain Problems

सामाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ तेश्रो त्रैमासिक अवधी सम्मको आर्थिक विवरण ८०/८१ Wednesday, May 22, 2024 - 16:56 PDF icon सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ तेश्रो त्रैमासिक अवधी सम्मको आर्थिक विवरण.
सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ दोश्रो त्रैमासिक अवधी सम्मको आर्थिक विवरण ८०/८१ Friday, January 19, 2024 - 15:03 PDF icon आ व २०८०-८१ दोश्रो त्रैमासिक सम्मको आर्थिक विवरण.pdf
सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ प्रथम त्रैमासिक बजेट तथा खर्चको सारांश ८०/८१ Wednesday, November 29, 2023 - 11:57 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ प्रथम त्रैमासिक बजेट तथा खर्चको सारांश
सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ प्रथम त्रैमासिक आर्थिक विवरण ८०/८१ Wednesday, November 29, 2023 - 11:54 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ प्रथम त्रैमासिक आर्थिक विवरण
सभापोखरी गाउँपालिका आ व २०७९-८० को चौमासिक वित्तीय विवरण ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 18:22 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिका आ व २०७९-८० को चौमासिक वित्तीय विवरण.pdf
आय व्यायको विवरण आ.व २०७९-८० अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम ७९-८० Thursday, July 6, 2023 - 10:42 PDF icon आ बि विवरण आ ब २०७९-८० अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम.pdf
आ व २०७९/२०८० असार १५ सम्मको आय व्ययको विवरण ७९-८० Friday, June 30, 2023 - 08:25 PDF icon २०८० असार १५ सम्मको आ बि विवरण.pdf
आ व २०७९/२०८० चत्रै सम्मको आय व्ययको विवरण ७९-८० Friday, June 30, 2023 - 08:24 PDF icon २०७९ चैत्र सम्म को आ बि विवरण.pdf
सभापोखरी गा पा संखुवासभा प्रथमर दोश्रो त्रैमासिक बजेट विनियोजन र खर्च विवरण ७९-८० Friday, January 20, 2023 - 12:48 PDF icon आ व २०७९।०८०-सभापोखरी गा पा संखुवासभा प्रथम त्रैमासिक बजेट विनियोजन र खर्च विवरण.pdf, PDF icon आ व २०७९।०८०-सभापोखरी गा पा संखुवासभा दोश्रो त्रैमासिक बजेट विनियोजन र खर्च विवरण.pdf